Menu Zavřeno

Dubai realie

Politika

Dubai je členem Spojených Arabských Emirátů, které jsou federativním svazkem 7 emirátů založeným v r. 1971. Hlavním městem je Abú Dhabí, kde jsou hlavní federální úřady a zastupitelství zahraničních států. Dubai je ekonomicky nejsilnějším emirátem. Dědiční vládci jednotlivých emirátů tvoří nejvyšší ústavní orgán – nejvyšší federální sbor vládců, v jejímž čele je prezident – šejk, vládce emirátu Abů Dhabí. Dalším státním orgánem je federální vláda sestávající se z jednotlivých ministrů, kterým předsedá ministerský předseda, šejk Maktoun Bin Rashid Al Maktoun, vládce emirátu Dubai. Nejvyšším justičním orgánem je Nejvyšší soud, který má sídlo v Dubaii. Parlament tvoří 40 jmenovaných zástupců jednotlivých emirátů.V Arabských Emirátech nejsou žádné politické strany. Zahraniční politika je orientována především na arabské státy a na státy Perského zálivu.

Ekonomika a hospodářství

Před rozvojem těžby ropy v šedesátých létech bylo hospodářství oblasti založeno především na rybolovu a lovu perel. O hospodářském rozvoji se hovoří po období nálezu ropných ložisek a zahájení její těžby, kdy díky rozmachu tohoto odvětví dosáhla oblast nebývalého rozvoje a emiráty se ve velmi krátké době přiřadily ke státům s nejvyšší životní úrovní. Mimo ropného průmyslu je Dubai světovým finančním centrem a centrem obchodu se zlatem. V posledním desetiletí se rovněž investovaly nemalé prostředky do rozvoje turistiky a dá se říci, že Dubai je na středním východě turisticky nejrozvinutější oblastí. V zemi pracuje mnoho cizinců ze zemí jak asijských, tak i evropských. Evropané pracují většinou v managementech firem, ale v poslední době je značný příliv pracovníků z východoevropských států, především do sféry služeb. Za zmínku stojí rovněž letecká společnost Emirates, která byla vyhlášena leteckou společností roku 2000 a využívá velmi moderního leteckého parku s vysokým standartem služeb.