Menu Zavřeno

Dubai historie

Historie

Území Dubai a Arabských Emirátů již v období velmi dávné historie bylo obýváno arabskými kočovnými kmeny. Zpočátku bylo pod nadvládou většinou Perské říše. Ve středověku důležitost oblasti Peského zálivu vzrostla, jako místo na cestě spojující Evropu a Východní Asii, která byla zdrojem hedvábí, koření a dalšího orientálního zboží. Nejdříve se o území zajímali Portugalci. Ti však donuceni ustopit a moc v oblasti převzali Britové, jejichž hlavním zájmem bylo kontrolovat námořní cesty, pro cestu jejich lodí do Indie. Místní kmeny však často napadaly britské lodě a Britové zase na oplátku pořádaly výpravy do vnitrozemí. Britové v r. 1853 uzavřely s místními vládci dohodu a celá oblast byla známá pod názvem Smluvní Omán. Po 2.světové válce byla dána území autonomie. V r.1971 byly založeny Spojené Arabské Emiráty jako federativní svazek nezávislých emirátů. Pravděpodobně nejstarší stavbou v Dubai je pevnost z 19.století, která slouží v současnosti jako muzeum. V Dubai vládne mocná rodina Al Maktoum a současným panovníkem je nejvyšší šejk Rashid Bin Saeed Al Maktoum, který byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku Spojených Arabských Emirátů spolu s nejvyšším šejkem Zayed bin Sultan Al Nahyan, vládcem Abu Dhabí v r. 1971. Ač v Dubai žije mnoho příslušníků dalších náboženství a národů, je hlavním náboženstvím Islám. Islám je monoteistické náboženství – to znamená, že uznává jedinného boha – Alláha . V celém světě je asi 1 miliarda muslimů.

Islám

Vznik Islámu se datuje do počátku 7. století, kdy se kupci Mohamedovi, plným jménem Muhammad bin Abdalláh několikrát zjevil bůh. Tyto zjevení jsou popsány v knize zvané Korán. První zjevení se odehrálo v r. 610 n.l..Tato kniha je základním pilířem muslimské víry a má pro vyznavače Alláha stejný význam jako Bible pro křesťany. Učení Koránu doplňuje tzv. hadíth, což je zpráva popisující život Mohameda. Islám uznává další dvě náboženství: křesťanství a judeismus. Stoupenci těchto náboženství – křesťané a židé jsou označováni jako „lidé knihy“, to znamená jako komunity, jimž bylo rovněž určeno prorocké poselství a jejichž víra by měla být respektována a chována v úctě i na územích ovládaných muslimy. Muslimové rovněž věří, že bůh se poprvé zjevil prvnímu člověkovi – Adamovi, patriarchovi Abrahamovi – Ibrahimovi, a také dalším prorokům jako je Noe-Núh, David-Dwúd, Mojžíš-Músá, který zvěstoval poselství židům a Ježíš-Ísá, který rozšířil víru mezi křesťany.Na základě výkladu Koránu vznikl soubor pravidel života muslimů – šária , která určuje pravidla správného života a je v některých státech totožná se zákonem. Ale lze říci, že i v muslimských státech, kde šária není jedinným zákonem, se život řídí dle jejich hlavních pravidel. Islám vyžaduje od svých vyznavačů mimo další vykonávat 5 stěžejních povinností : 1. pronášet šahádu : Vyznávám, že není božstva, kromě Boha a Mohamed je posel boží. 2. salát: to znamená 5 krát denně provést motlidbu – za svítání, v poledne, odpoledne, při západu a večer. 3. zakát : dávat almužnu ve výši 1% z příjmu ve prospěch chudých. 4.ramadán – dodržovat každoroční půst v devátém měsíci islámského kalendáře ramadánu. Muslimové by si měli odříci jídlo, pití, kouření a pohlavní život .5.hadž – vykonat alespoň jednou za život pouť do Mekky, svatého města, kde se konaly zjevení boha Mohamedovi.Mohamedův život:Mohamed byl původem kupec. Mohamed začal na základě božských zjevení hlásat přechod od více bohů k bohu jedinnému v městě Mekka. Setkal se však s odmítavým postojem jejich obyvatel a byl donucen k odchodu se svými stoupenci do Medíny. Tam však získal se svými stoupenci náboženskou, politickou i vojenskou moc. Teprve poté se vrátil do Mekky, aby ji v roce 630 vojensky ovládl . Když Mohamed zemřel v roce 632, stoupenci Islámu ovládali velkou část Arabského poloostrova a začínali pronikat do Sýrie, Egypta, dalších území Střední Asie a Severní Afriky. Po jeho smrti se těžiště Islámu přeneslo z Medíny do Damašku a rovněž do Bagdádu. Islám se po smrti Mohameda rozdělil na dvě větve : šíity a sunnity. Šítský Islám uznává za vůdce muslimů – imáma, pouze toho, kdo odvozuje svůj původ od zetě Mohameda Alího a je manželky Fátimy Mohamedovy dcery. Dá se říci,že více je rozšířený sunnitský Islám, jehož základy jsou postaveny více na dohodě na Koránu a uznávají kulturní nebo sociální rozdíly. Vznik těchto větví zapříčinilo zvolení za následovníka Mohameda – Abú Bakra, Mohamedova stoupence vlivnými muslimy na rozdíl od přání příznivců zetě Mohameda – Alího, kterého dle jejich názoru Mohamed určil za svého nástupce. Po Alím se vůdcem šíitů stal jeho syn Hasan a potom Hasanův bratr Husein .Centrem šíitského Islámu je v současné době především Irán.